Garantiordning

Garantiordning

Strandhauge Multiservice ApS er dækket af garantiordningen Håndværkergaranti som du kan læse mere om på www.håndværkergaranti.dk.

Håndværkergaranti dækker private forbrugeres tab forbundet med fejl ved det udførte arbejde (op til kr. 150.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene.
Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Pr. 1. november 2017 har Håndværkergaranti forhøjet dækningsummen til kr. 150.000 pr. byggesag.

Du kan også læse mere i guiden til dit byggeprojekt som du finder her!

Som medlem af Dansk Håndværk er vi som virksomhed forpligtet til at levere håndværksmæssigt vel udført
arbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Vi er endvidere forpligtet til at efterleve en eventuel kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn samt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.
Dette er forpligtelser, vi som virksomhed selv har været med til at påtage os for at give vores kunder maksimal
sikkerhed for godt og veludført håndværk.

Tvister kan indbringes for

Håndværkets Ankenævn
Islands Brygge 26
2300 København S

Mail: info@hvanke.dk
Hjemmeside: www.hvanke.dk
Telefon: 7020 2537 (telefontid mellem klokken 13.00 og 15.00)